Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums

Kompjoeturkunst is een diegietaalu galeerie waar mensun die kunst maakun hun werk kunun preezenteerun.

Du tekstun zein gusteld in "Alfaabet35", dat is een fooneeties alfaabet waarin elku letur maar 1 klangk verteegunwoordigt en waar elku klangk maar door 1 letur wordt voorgusteld. 

www.Kompjoeturkunst.nl is een websaajt waarop beeldundu kunstunaars elk een album moogun hebun waarin footoos van hun werk moogun wordun guplaatst.  Du buheerdur (JanJ.P.Carlier) maakt die footoos, op verzoek, maar zelf doen is ook un opsie.

In du saajt wordt een verkleindu footoo guplaatst.  Van de kunstunaar of kunstunaares wordt een lingk naar het ie-meeladres gumaakt zoodat du busgauwur kontakt kan maakun.

Formaatun bei de footoos zein du fomaatun van het ooriezjieneel.(opsjooneel)

Wilt uu ook un album? en wilt uu kontakt met du websaajt-buheerdur stuur dan een brief per ie-meel naar: janj.p.carlier@gmail.com

 Wilt uu kontakt met du kunstunaars? Hierondur staan links naar hun ie-meelaadresun:

 Solange Lusse

Mariska Wetsema

Leon Moleveld

Chris Ripken

Gyula Rajkovics

Irmlinda de Vries

Ewa Malijewska

Els Carlier

Dick Carlier (Sr.)

Dick Carlier (Jr.)

Marleen v.d.Plas-Carlier

Lenneke Carlier

Annemiek Verbrugh-Carlier

Margreet Schocher-Carlier

Con Krijnen

Reacties (1)
Sgreif hier du kunstunaarsnaam en het numur van het butrefundu kunstwerk. (dat staat in zwartu leturs lingks boovun du footoo in het album)
Naam
AAdres
Woonplaats
Land
Teelufoonnumur
iE-meelaadres
Opmerkingun
Dit is een verplicht veld