Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums
Margreet Schocher-Carlier

E) el futuro actual=de huidige toekomst

44) Pájaros extranos=vreemde vogels