Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums
Jan J.P.Carlier

Albums / Jan J.P.Carlier / Alfaabet35.jpg 117

Dit is een alfaabet van 35 teekuns, iedur teekun heeft maar 1 beibuhoorundu klangk. Hiermee kan fooneeties wordun gusgreevun.