Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums
Jan J.P.Carlier

Reegunboog weergugeevun in 12 stukjus die elk bustaan uit 1 en 2 kleurun (Rood en Groen, Rood en Blau, Blau en Groen) Als er un derdu kleur wordt toeguvoegd (Rood, Groen of Blau) wordt du mengkleur meer of mindur Wit. Een zagturu kleur dus.