Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums
Jan J.P.Carlier

3 priemeiru (rood groen en blau) en 3 sukondeiru kleurun (Siejaan,Maagentaa en Geel). Een kuubus is du eenvaudigstu weergaavu van priemeiru- en sukondeiru kleurun.