Kompjoetur kunst
Kunstunaars albums
Jan J.P.Carlier

Zigtbaar wit ligt bustaat uit Rood-, Groen- en Blau licht. Geelu voorwerpun weerkaatsen Rood- en Groen licht.

Maagentaa voorwerpun weerkaatsun Rood- en Blau licht. Siejaan voorwerpun weerkaatsun Blau- en Groen ligt.

Moonoogroom Geel-, Maagentaa- en Siejaan ligt bustaat dus niet. Er bestaat alleen moonoogroom Rood-, Groen- en Blau- ligt

Plantun gubruikun ligt voor hun groei.

Plantun kaatsun groen ligt turug, groen ligt wordt niet gebruikt.

Blau ligt wordt door plantun omguzet in lengtu-groei

Rood licht wordt door plantun gebruikt voor groenkleuring.

Plantun gebruikun aleen blau en rood ligt.

Het is dus mooguluk om tu bezuinigun op groen ligt.

Met led verlichting kan ju moonoogroom rood-,groen- en blau ligt kiezun. Hiermee wordt licht van gewenstu golflengtu uitgustraald en op niet guwenstu golflengtu kan worden buzuinigt

Op  filturs vóór gloeilampun kan je niet buzuinigun omdat met gloeilampen ook groen ligt wordt uitgustraald  dat dan alleen door du filtur wordt teegunguhaudun, Dat is dus geen buzuiniging.

Ik heb du efektun van rood-,groen- en blau ligt proefondurvinduluk bustuudeerd.

Bruinu boonun plantun ondur blau ligt worden lang maar wordun niet groen.

ondur rood licht wordun zu groen maar bleivun kort.

ondur groen licht gubeurt er niets.

Du inhaud van transpaarant blauwu flesun wordt sneller warm dan van transpaarant geelu flesun, dat komt doordat blau ligt veel

footoonun per teidseenheid heeft en geel ligt weinig fotoonun. ( één footon is een standaard eenerzjie hoeveelheid. één footon is de

hoeveelheid eenerzjie van één golf.)